Политика за поверителност и защита на личните данни

Декларация за защита и поверителност на личните данни

Общи условия

Защитата на личния живот на човек в Интернет е жизненоважна за бъдещето на дружествата, които работят чрез Интернет и [използват] инструментите, които той предлага. МАТИОС АД (наричано по-долу дружеството), като част то група от дружества Матиос Рефракторис АД създадохме този текст с цел да изразим нашата силна ангажираност по отношения на правата на човека, що се отнася до защитата и поверителността на личните данни. Дружеството ще използва или обработва Вашите лични данни за цели, които са посочени в настоящата Декларация за защита и поверителност на личните данни. Настоящата Декларация за защита и поверителност на личните данни важи за личните данни, които са предоставени в нея само както са подадени към дружеството.Дружеството ще обработва личните данни, които са му предоставени, единствено така, както това е заложено в настоящата Декларация за защита на личните данни. В текста ще намерите информацията, от която се нуждаете, така че да имате по-пълна картина по отношение на това как се управлява информацията, която може да се използва за пряка или косвена идентификация на едно лице („Лични данни“). По принцип предоставянето на всяко съгласие и предоставянето на лични данни, съгласно настоящата декларация, е напълно доброволно. Няма никакви вредни последици за Вас, ако изберете да не давате съгласието си или да не предоставите свои лични данни. Съществуват обаче случаи, при които дружеството няма да може да предприеме определени действия, освен ако не разполага с конкретни лични данни.Например, има лични данни, необходими за обработка на Вашите заявки или за достъп до интернет оферти или информационни бюлетини.В такива случаи, за съжаление, дружеството няма да може да Ви предостави това, което искате, без Вашите лични данни.

Събиране, обработка и защита на лични данни. Права за използването на тези данни от дружеството.

Администраторът на данни за сайта на дружеството: https://mathios.bg и http://www.construction-modern.com/   е Матиос АД, гр. Дупница, ул. Нисола Малашевски 9. Свържете се с нас за евентуални въпроси относно събирането на данни, като изпратите имейл на адрес: (privacy@mathios.bg).Дружеството ще разгледа внимателно Вашия въпрос и ще комуникира с Вас, за да получите възможно най-добрия и изчерпателен отговор. Можете също така да се свържете с лицето, което осъществява контрол над дружеството относно процедурите за защита на личните данни – на адрес: dpo@mathios.bg.

Ако поръчвате стоки или услуги от дружеството, то ще използва личните данни, които сте въвели в заявката или регистрационния формуляр (обикновено Вашето име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер, име и адрес на дружеството, ДДС номер (индетификационен № по чл. 84 от ДОПК), единствено с цел обработка на поръчката Ви или за предоставяне на необходимите стоки или услуги.Това може да включва предприемането на някои необходими стъпки преди да бъде изпълнена заявката, отговаряне на съответните Ви запитвания, предоставяне на информация като адрес за доставка и фактуриране за обработка или предоставяне на обратна информация,с цел да се осъществи възможно най-доброто обслужване на Вас, нашия клиент.Това може да включва и разговор с информация, който стартирате чрез функциите за чат (viber, WhatsАрp, twitter, чат и т.н.) на уебсайта на дружеството или при други местни представители на дружеството, чрез други комуникационни формати, имейли или телефон. В настоящата декларация за поверителност терминът "стоки и услуги" включва (достъп до) онлайн услуги, оферти, конкурси, информационни бюлетини, които могат да бъдат свързани с маркетинг, но по същество се отнасят до завършването на клиентските отношения с дружеството.Стремим се редовно да комуникираме по имейл с потребители, които се абонират за нашите услуги.Освен това може да се свържем с Вас по електронен път или по телефона, за да разрешим клиентски запитвания и оплаквания или да разследваме подозрителни сделки.Можем да използваме имейл адреса Ви и данните за контакт, които ни предоставяте, за да потвърдим регистрацията на акаунт, да Ви изпратим известия за плащане, да Ви изпратим информация за промените в нашите продукти и услуги, да Ви изпратим известия и други уведомления съгласно законодателството, но и да Ви информираме за нови продукти и услуги, както и за дейностите, в които дружеството участва.По принцип потребителите не могат да се откажат (opt out) от тези съобщения, които не са изключително свързани с маркетинга, но са необходими и задължителни в контекста на бизнес и професионалните взаимоотношения.

По отношение на видовете комуникации, които се отнасят изключително за областта на маркетинга (например имейли, телефонни разговори ... и т.н.) от дружеството

(i) където се изисква от закона, дружеството ще Ви предостави тази информация, след като се регистрирате (opt in)

(ii) ще ви даде възможност да се откажете, ако не желаете да получавате допълнителни маркетингови съобщения от нас. Можете да се откажете по всяко време на адрес: http://shop.construction-modern.com/index.php?route=account/newsletter   като изберете опцията за отписване от нашия БЮЛЕТИН.

Всеки от следните случаи на употреба на личните данни се основава на легитимен интерес на дружеството при обработката или използването на вашите лични данни. Ако не сте съгласен с някои от случаите на използване на личните Ви данни от дружеството, можете да възразите срещу обработката, както е посочено по-долу (privacy@mathios.bg):

• Новини относно продуктите и услугите на дружеството

Според съответната предварителна преценка и с Ваше съгласие, дружеството може да използва име, електронна поща и пощенски адрес, телефонен номер, както и интерактивен профил, който се основава на предишни контакти с дружеството (предишни покупки, участие в уеб семинари, събития, изложби или употреба на [интернет] услуги и комуникация) с цел да бъдете информиран за най-новите разработки и продукти, специални предложения и други видове информация за продуктите и дейността на дружеството (включително информационни бюлетини, свързани с маркетинг), както и фирмени събития. Във връзка с тези дейности дружеството може да предостави идентификационен номер на хеширан потребител в социални мрежи, управлявани от трети страни (като Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google и др.), където тази информация е идентична с данните в социалните мрежи, така че да можете да получите по-подходяща информация, когато става въпрос за съответните промоции.

Отразяване на удовлетвореността на клиентите

В контекста на Вашите взаимоотношения с дружеството, то може да Ви информира, както е разрешено в съответствие с местните закони, за своите продукти и услуги (включително онлайн семинари, обучения или събития), които са подобни или свързани с продукти и услуги, които вече сте закупили или сте използвали от дружеството.В допълнение, ако сте посетили онлайн семинар, обучение или събитие или сте закупили продукти или услуги от дружеството, то може да се свърже с вас за коментари относно подобряването на тези онлайн семинари, обучения, събития, продукти или услуги.

Създаване на потребителски профил

Дружеството Ви може да ви предлага опцията да използвате онлайн възможности, включително форуми, блогове и сайтове, които се свързват със сайтове, които изискват да се регистрирате и да създадете потребителски профил.Потребителските профили могат да предоставят възможност да изберете да покажете лична информация за Вас на други потребителски профили: включително Вашето име, снимка, профили в социални медии, пощенски адрес и електронен адрес, или и двете, телефонен номер, лични интереси, умения и основна информация за Вашата компания. Тези профили може да са свързани с индивидуална онлайн оферта на дружеството, може също да Ви позволят да получите достъп до онлайн оферти на други дружества.Все пак, винаги е ваш избор коя от тези допълнителни онлайн оферти да използвате и вашите лични данни се популяризират само при/към тези, до които Вие в крайна сметка получите достъп. Имайте предвид, че без Вашето съгласие за създаването на потребителски профил дружеството няма да може да Ви предложи тези услуги в случаите, когато Вашето съгласие е законно изискване,за да Ви предостави дружеството такива услуги.

Въпросници и проучвания

Дружеството може да Ви покани да участвате в анкети и проучвания. Въпросниците и проучванията обикновено се съставят по такъв начин, че отговорите да не изискват лични данни. Ако обаче въведете лични данни във въпросник или проучване, дружеството може да използва такива лични данни, за да подобри своите продукти и услуги.

Създаване на групи данни

Дружеството може да групира лична информация, предоставена съгласно настоящата Декларация за поверителност, за създаване на база анонимни данни, които ще бъдат използвани за подобряване на продуктите и услугите на дружеството и на неговите дъщерни дружества.

Продължителност на обработката и съхранение на личните данни се определя от следните правила:

Когато Дружеството обработва и използва личните Ви данни, както е позволено от закона или съгласно настоящото съгласие от Ваша страна, то ще съхранява вашите лични данни

(i) само толкова време, колкото е необходимо за постигане на посочените по-горе цели, или

(ii) докато не изразите несъгласие за използването на Ваши лични данни от Дружеството или

(iii), докато не оттеглите вашето съгласие (както сте съгласни да се използват Ваши лични данни).

Освен това, когато се изисква от закона, дружеството ще запази личните Ви данни за по-дълъг период от време. Също така, когато Вашите лични данни се изискват, за да може дружеството да претендира или да се защитава срещу правни искове, дружеството ще запази Вашите лични данни до края на съответния период или докато тези искове не бъдат уредени.

Правата на лицето и неговите данни са ясно дефинирани. По всяко време можете да поискате от дружеството информация за обработваните от негоВаши лични данни и коригирането или заличаването им. Също така по всяко време можете да поискате копие от личните данни, които сте предоставили на дружеството. Имайте предвид обаче, че дружеството може да изтрие Вашите лични данни само ако няма юридическо задължение или самото то не е задължено да ги съхранява.Следва да знаете, че ако поискате дружеството да изтрие Вашите лични данни, няма да можете да продължите да използвате услугите на дружеството, които изискват употребата на Ваши лични данни. Вашето искане за някое от гореизброените действия може да бъде изпратено на адрес (privacy@mathios.bg).Дружеството внимателно ще разгледа Вашето искане и ще обсъди с Вас най-добрия начин за тяхното изпълнение. Можете също така да се свържете с лицето, което осъществява контрол над дружеството относнопроцедурите за защита на личните данни – на адрес: dpo@mathios.bg. Във всеки случай, ако смятате, че дружеството не обработва личните Ви данни в съответствие с условията, посочени тук или според действащото законодателство за защита на данните, Вие имате право да подадете жалба до регулаторния орган за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Условия за защита на личните данни на деца

Този сайт не е предназначен за лица под 16-годишна възраст. Ако сте под 16 години, не можете да регистрирате нито да използвате този сайт. Нашите сайтове и онлайн услуги не са предназначени за лица под 16-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и смятате, че разполагаме с данни/информация за дете, моля, свържете се с нас на адрес: privacy@mathios.bg.

Дружеството, неговите продукти и услуги са предмет на законите за износ на различни държави, включително, но без ограничение, тези на Европейския Съюз и неговите държави-членки и Съединените американски щати. Вие се съгласявате, че в съответствие с прилаганите закони за износ, търговски санкции и ембарго, издадени в тези държави, дружеството трябва да предприема мерки за предотвратяване на случаите, в които юридически лица, организации и лица, регистрирани в списъците за санкции, приети от правителствата,д а имат достъп до конкретни продукти, технологии и услуги чрез контролирани от дружеството собствени или други канали за разпространение. Това може да включва

(i) автоматизиран контрол на регистрационните данни за всички потребители, както са дефинирани тук, както и друга информация, предоставена от един потребител и неговата / нейната идентичност по отношение на съществуващия списък със санкции за физически и юридически лица,

(ii) редовно повторение на такива проверки, когато даден списък на санкции за физически и юридически лица се актуализира или когато един потребител предоставя свои данни;

(iii) блокиране на достъпа до продукти и услуги в случай на евентуално споразумение и

(iv) комуникация с потребителя за потвърждаване на неговата самоличност в случай на възможно съвпадение. Сайтовете на дружеството може да съдържат връзки към други сайтове (т.е. не на дружествата от групата Матиос Рефракторис АД). Дружеството не носи отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на други сайтове, които не са част от групата. Ето защо Ви препоръчваме внимателно да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове.

Пренасочване на Вашите лични данни към дружества от групата на Матиос Рефракторис.

Дружеството може да прехвърли Ваши лични данни на предприятия в групата Матиос Рефракторис. Настоящият списък с предприятията в Матиос РефракторисАД се намира на адрес: https://www.mathios.gr/legal-entities. В такива случаи предприятиятаще използват личните данни за свои цели и при същите условия, както описаните по-горе.

Отмяна на съгласието, дадено по настоящата декларация

Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието, дадено тук, като заявите отказ от регистрацията си чрез https://www.mathios.bg/unsubscribe В случай на отказ дружеството няма да обработва повече личните данни, предмет на това съгласие, освен ако това не се изисква от закона. Ако от дружеството се изисква да запази личните Ви данни на правно основание, Вашите лични данни няма да бъдат допълнително обработени и ще бъдат съхранявани единствено за срока, изискван по закон. Оттеглянето обаче не засяга обработката на Ваши лични данни от дружеството до момента на оттеглянето.Освен това ако използването на оферта от дружеството изисква предварителното Ви съгласие, след оттеглянето му дружеството вече няма да може да Ви предостави съответната услуга, оферта или събитие.

ГалерияПодаръци и Отстъпки

Вижте условията на нашият сайт!

24/7 Обслужване на клиенти

Ние работим по всяко удобно време за Вас!

Плащане с PayPal